Polski Związek Piłki Nożnej - najpopularniejszy związek sportowy w Polsce

Od kibiców dla kibiców, czyli program „Kibice Razem”

W 2012 roku Polska dołączyła do nowoczesnych zachodnich krajów organizując EURO 2012, które zakończyło się organizacyjnym sukcesem. Mistrzostwa w Polsce i na Ukrainie były krokiem milowym. Tak wielkie przedsięwzięcie zmusiło władze do pochylenia się nad sprawami kibiców. Inspirując się niemieckimi wzorcami, postanowiono wdrożyć w Polsce projekty kibicowskie. Jednym z nich był projekt „Kibice Razem”, który został wdrożony w 2009 roku w dwóch miastach: Gdańsku i Wrocławiu. Jego koordynatorem został Polski Związek Piłki Nożnej.

Program ministerialny

Instytucją odpowiedzialną za koordynację projektu „Kibice Razem” była Spółka PL.2012. Pierwsze dwa ośrodki powstały w czerwcu 2010 roku w Gdańsku i Wrocławiu, a kolejne niewiele później w Gdyni, Warszawie, Tychach i Legnicy. Celem projektu przed mistrzostwami była aktywna partycypacja zorganizowanych grup kibicowskich. Ośrodki „Kibice Razem” miały służyć jako miejsca do dyskusji wśród kibiców, a także kreowania nowych inicjatyw w środowisku kibicowskim. Po Mistrzostwach Europy, odpowiedzialna za przygotowanie i koordynację projektu Spółka Pl.2012 przestała istnieć. Jednak nowo wybrane władze PZPN zagwarantowały dalsze wsparcie współpracy z kibicami. Po EURO 2012 projekt przejęło Ministerstwo Sportu i Turystyki, które postawiło sobie za cel dalszy jego rozwój. Praca ośrodków „Kibice Razem” przyniosła satysfakcjonujące rezultaty. W 2015 roku MSiT podpisało decyzję o przemianowaniu projektu w program. Podczas otwarcia ósmego ośrodka w Kielcach ogłoszono, że program zostanie objęty finansowym wsparciem na okres co najmniej 3 lat. Zapraszamy na stronę programu „Kibice Razem”.

Ogromny sukces

Pilotażowe działanie ośrodków w Gdańsku i Wrocławiu przerodziło się w ogromy sukces. Do programu partnerskiego, którego koordynatorem został PZPN, podczas pierwszej edycji (2016-2018) przystąpiło 17 stowarzyszeń kibiców. Program został pozytywnie odebrany i na stałe wpisał się w strategię Ministerstwa Sportu i Turystyki. Priorytetem dla MSiT oraz PZPN stały się profilaktyczne i edukacyjne działania, organizowane przez kibiców i dla kibiców. Ośrodki zmuszone są wychować nowe pokolenie fanów w celu budowy identyfikacji z klubem. Wspólnym wydarzeniem dla wszystkich ośrodków jest m.in. Turniej Kibice Razem, którego ideą jest sportowe współzawodnictwo w duchu fair-play. Turniej daje możliwość bliższego poznania się dzieci z całej Polski. Mimo, iż rozgrywki dotyczą najmłodszych kibiców, to emocji nie brakuje. Walka o miano najlepszego ośrodka „Kibice Razem” jest niezwykle zacięta. Program „Kibice Razem” nakierowany jest na przyciągnięcie nowych kibiców i zatrzymanie ich na następne mecze. A jest to kluczowe, gdy gra idzie o budowanie więzi z klubem i wychowanie nowych pokoleń kibiców, które zwiększą frekwencję na ciągle skromnie wypełnionych stadionach w Polsce.